DERNEKLER ve TOPLULUKLAR

Mezunların kendi aralarında güçlü iletişim ortamlarının olmasını sağlaması ve bu ortamları etkili kullanmaları hem mezunlar hem de ODTÜ için çok yararlıdır.

Dernekler; bir araya gelerek iletişim kurma ve dayanışmayı geliştirme konusunda hala güçlü araçlardır. 1965 yılında kurulan ODTÜ Mezunları Derneği’nin yanı sıra 80’li yıllardan sonra artan mezun sayısıyla birlikte birçok büyük kentte yerel dernekler kurulmuştur. Derneklere erişim için Mezun Dernekleri (Yurtiçi) ve Mezun Dernekleri (Yurtdışı) sayfalarından yararlanabilirsiniz.

Çevrimiçi iletişim ortamları; yüz yüze ve bire bir ilişkilere de olanak sağlayan yapısıyla günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Bu araçları mezun derneklerimiz de giderek daha etkili bir biçimde kullanmaya başlamışlardır. 

Bölümler, öğrencilik döneminden başlayarak, mezunlarımızı birbirine bağlayan güçlü bağlar oluşturmada çok etkilidir. Bu nedenle, bölümler mezunlarını da gözeten çevrimiçi araçları kullanmaktadır. Bunun dışında, mezunlarımız da kendi aralarında, bölümler temelinde oluşturdukları topluluklar aracılığı ile bir araya gelerek kurdukları iletişim ortamlarını dayanışma ve işbirliği ortamları olarak geliştirmektedirler. Bunun örnekleri için Bölüm Temelli Topluluklar bağlantısından yararlanabilirsiniz.