ODTÜM, çeşitli tür ve düzeyde yönderlikler tanımlamaktadır. Kapsamlı bir yönderlik düzeneği için yapılandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu konudaki bilgilendirmeleri zaman içinde yapacağız. Sınama kolaylığı olan uygulama ve araçlardan başlayarak "yönlenme" düzenini geliştirmeye çalışacağız.

Bir yönlenme isteğinin kabulüne bağlı olarak, ODTÜM'de kimin, kimden, hangi tür yönlenme isteğine karşılık bulduğu izlenebilmektedir. Böylece yönder ve yönserlerin kaç kişi ile yönlenme/yönlendirme ilişkisi içinde olduğu belirlenebilmektedir. ODTÜM'ün, yönlenme ile ilişkili olarak, izleme ve yapılandırma yeteneği, bu aşamada, bununla sınırlıdır.

Mezun, kendisine gelen yönlenme isteğini kabul etmek zorunda değildir. Fakat her isteğin yanıtlanması ODTÜ'lülerin birbirlerine destek olabilmesinin en basit aracı olan bu sistemin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Mezun; yönlendirme gönüllülüğü çerçevesindeki seçimlerini dilediği zaman kaldırabilir, değiştirebilir ve yeniden ekleyebilir. Fakat kendisinden, üstlenmiş olduğu yönlendirme isteklerini karşılaması beklenir.

E-posta, telefon ve internet üzerinden görüşmeler yetersiz kaldığında yönder ve yönser işyerinde ya da okulda bir araya gelerek yönlendirme etkinliğini geliştirebilirler.

Yönlenme yapısı, hangi yönlendirme türünü seçtiğinize bağlı olarak ilgili yönderleri süzme olanağı sağlıyor. Yönser, sonrasında, yönderin sayfasındaki "yönlenme isteği" aracılığıyla beklentilerini yönderlik önerdiği mezunumuza iletebiliyor. Yönderlik ilişkisi yönserin isteğinin kabulü ile başlıyor.

Bu aşamada yapılandırabildiğimiz yönlenme ilişkilerinin tanımları, araçları ve taraflara yüklediği sorumluluklar aşağıda tanımlanmıştır.

Kariyer önerisi (career advice)

"Willing to help" başlığı altındaki "yönlendirme" konularından "Career advise"ı seçen mezunlarımız bu konuda öneri almak isteyenlere yardıma açık olduklarını belirtmiş olmaktadır.

Bu tür bir yönderlik için yönserin kendi durumunu ve beklentilerini özgeçmişi ile birlikte sunması gerekir. Yönder, bunun karşılığı olarak önerilerini iletecektir. Telefon görüşmeleri ve E-posta yazışmaları temelinde yürütülebilecek bir çalışmadır.

Özgeçmiş değerlendirmesi (Review resumes)

"Review resumes" seçeneğini işaretleyen yönderler; özgeçmiş belgelerini gözden geçirerek önerilerde bulunabileceklerini anlatmış oluyorlar. Başvurusunun uygun bulunması durumunda yönser değerlendirilmesini istediği belgeleri yöndere e-posta ile iletir. Telefon ve internet görüşmelerini de içerecek biçimde, yönder anlamlı olacak bir zaman aralığında değerlendirmesini, e-posta ya da telefonla iletir.

İş başvurusu değerlendirmesi (Review job applications)

Çalıştığınız işyerine başvuran ODTÜ mezunlarına yardımcı olmak isteyen mezunlarımızın bu yönderlik türünü seçmiş olmaları gerekir. Aynı ya da benzer işyerlerindeki yönderlerin iş başvurularında özen gösterilmesi gereken noktaları değerlendirmesi başvuruda bulunacak mezunlarımız için çok yararlı olabilir. 

"Uğra, bir çayımı iç!" (Have a cup of tea!)

Yönderin yönsere mümkünse işyerinde "bir çay içme" olanağı sağlayarak merak ettiği sorulara yanıt bulmasına yardımcı olmaya çalıştığı basit yönlendirme etkinliğidir. Yönser, beklentilerini tanımlayarak başvuruda bulunur.

"Gel, kendin gör!"(Permit a student to shadow you for a day)

"Permit a student to shadow you for a day" seçeneğini işaretleyen yönderler kabul ettikleri başvurular için bunun ortamını sağlamayı gözetirler. İşyerinin bunu destekleyen bir yapısının olması önemlidir.

Yönser, önce beklentilerini tanımlayarak yönderin onayını almak üzere başvurur. Yönderin onaylaması durumunda çalışma ortamının izlenmesine izin veren mezunumuza özgeçmişi ile birlikte başvurur. Birlikte kararlaştırdıkları bir günde ve belirli bir süre için iş yaşamını izlemesine izin verir. Yönder dilediği ölçüde yaptıklarını açıklayarak yardımcı olmaya çalışır.

"Bir çayımı iç" etkinliğinin biraz daha geliştirilmiş biçimidir. "Bir çayımı iç" kişisel alanla kısıtlı iken "Gel kendin gör!" tanımlanan ölçülerde kuruluş boyutunu da kapsar.

Staj Önerisi

Yapılacak stajla ilgili gerekli koşulları sağlama ve yönlendirme yeteneğindeki mezunlarımız "Staj Önerisi"ne açık olduklarını bildireceklerdir. Staj önerilerine açık olan mezunlara yönderlik için başvururken mezunumuzun mesleği ve unvanı ile çalıştığı sektörü birlikte değerlendirmek gerekebilecektir. Mezunlarımızın kendi bölümlerinden öğrencilere staj konusunda destek sağlama olanağı doğal olarak daha yüksek olacaktır. Fakat çalıştığı sektör ve konumu diğer bölüm öğrencileri için de olanak sağlama şansını sağlayabilecektir.

Staja gelecek öğrenciyle doğrudan ilgilenmek bir yana, çalıştığı yerdeki staj olanaklarından ODTÜ öğrencilerinin yararlanmasını gözetecek tüm mezunlarımızın ODTÜM üzerindeki bölüm toplulukları aracılığıyla bölümleriyle de ilişki kurmaları yararlı olacaktır.