ODTÜM, topluluklar üzerinden de etkili olma potansiyeline sahiptir. Bütün toplulukların temel amacı; topluluk kapsamında açık iletişim ortamının yaratılması, bu iletişimin üzerinde işbirliği fırsatlarının, etkinliklerin, ürünlerin ortaya çıkarılmasıdır.

İlk mezun topluluklarını bölüm temelli olarak oluşturduk. ODTÜM'e üye olan herkes bölümünün topluluğuna da katılmış oluyor. Böylece, bölüme özgü yazışma ve paylaşımları bölüm topluluklarında yapabilirsiniz. Ağ yöneticilerinin yanı sıra Bölüm topluluklarının da ayrı yöneticileri olacak... Bölüm toplulukları yöneticileri yeni yöneticiler atayarak topluluktaki günlük etkinliklerin sürmesini sağlayabilirler. Bu sayede etkinlik ve ve fotoğraf paylaşımını düzenlemek ve geliştirmek kolaylaşabilir. Çünkü albüm ve etkinlik oluşturma yöneticiler aracılığıyla yapılabiliyor.

Bölümünü doğru tanımlamış her mezunmuz doğrudan bölümün topluluğunda yer alır. Fakat bunun yanı sıra yöneticiler dilediği üyeyi topluluğa ekleyip çıkarabilirler.  Ayrıca her mezunumuz da dilediği topluluğa katılmak için başvurabilir. Topluluğa alıp almamak da yöneticilerin kararıyla olur. Topluluklar ODTÜM Ağı için tanımlanmış genel kurallara uymak durumundadır. Topluluk açmaya ağ (ODTÜM) yöneticileri karar verecektir.

İkinci topluluk türü yerel topluluklar olacaktır. Bu toplulukların oluşturulmasında yerel istekler ve yerel potansiyeller değerlendirilecektir. Böylece yerel etkinliklerin geliştirilmesi için doğal bir kanal da oluşmuş olacaktır. Bu kanalı derneklerin de etkili bir biçimde kullanma olanağı doğacaktır.

Üçüncü topluluk türü ilgi ve uzmanlık alanı toplulukları olacaktır. Bu tür topluluklarla, okuldaki toplulukların mezunlar arasında da sürmesi olanağı da yaratılmış olacaktır. Ayrıca, mezunlarımızın gereksinim duyduklar diğer ilgi ve uzmanlık konularında bir araya gelmeleri kolaylaştırılmış olacaktır.

ODTÜM'deki topluluklar topluluk yöneticileri tarafından yönetilip geliştirilecektir. Bu nedenle, topluluk yöneticilerinin deneyim, istek ve becerileri toplulukların etkili olmasında belirleyici olacaktır.

Eş yetkilere sahip topluluk Yöneticileri topluluğu özendirme ve yönlendirme olanaklarını kullanabileceklerdir. Bunu sağlamada yararlanabilecekleri yetkiler şunlardır:
 • Topluluk sayfasının adını değiştirebilir.
 • Topluluk sayfasının fotoğrafını değiştirebilir.
 • Toplulukla ilgili web sitesinin adresini değiştirebilir.
 • Toplulukla ilgili açıklamayı düzenleyebilir.
 • Uygunsuz paylaşımları silebilir.
 • Etkinlik düzenleyebilir, duyurabilir.
 • Albüm oluşturabilir.
 • Katılımcıları topluluktan çıkarabilir.
 • Başvuruları değerlendirir, topluluğa katılmasını onaylar ya da ya da geri çevirir.
 • Topluluktan dilediği bir katılımcıyı yönetici olarak atayabilir, herhangi bir yöneticinin yetkisini kaldırabilir.
 • Topluluğu kapatmak dahil, topluluk ayarlarını düzenler.
 • Topluluktakilere toplu ileti gönderebilir. 
 • Dilerse belli özellikleri taşıyanlara (mezun, öğrenci, diploma türü, mezuniyet yılı, meslek, ülke, gönüllülük konusu) ortak toplu iletller gönderebilir.

Bunlar için Yönetici sekmesiyle erişilebilen özelliklerden yararlanır. Yukarıdaki özelliklerin iyi değerlendirilmesi ODTÜM'de oluşturulan tüm topluluklar için önemli gelişim fırsatları sağlamaktadır.

Bölüm Toplulukları

Bölüm Toplulukları ilgili bölümün her dönemden mezununu barındırır. Genel bir politika olarak öğrenciler de topluluğa kabul edilirlerse bu politika topluluk ayarlarından otomatik olarak düzenlenebilir. Bölüm Toplulukları, ODTÜM Yöneticilerinin ve topluluk yöneticilerinin atadığı yönetici ya da yöneticileri tarafından yönetilir.
Başka bölümlerin mezunları da ilgili duyduklar bölümlerin topluluklarına başvurabilirler. Başka bölümlerin mezunlarının bölüm topluluğuna kabulü için politika geliştirilmesinden ve başvuruların değerlendirilmesinden Bölüm Topluluğu Yöneticisi ya da Yöneticileri sorumludur. 

Yerel Topluluklar

Yerel topluluklar; oluşturulduğunda, mezunlarımızın yaşadıkları yer olarak seçtikleri il ya da ülke ölçeğinde otomatik olarak katıldıkları topluluklardır. Yerel toplulukların yöneticileri, ODTÜM ağının yöneticileri ve topluluk yöneticileri tarafından atanır ve değiştirilir. 
Mezunlarımız, doğrudan üye oldukları dışında, diledikleri yerel topluluğa başvurma hakkına da sahiptir. Bu başvuruları; yerel topluluk yöneticileri, geliştirecekleri topluluğa katılım politikaları çerçevesinde değerlendirerek sonuçlandırırlar. Böylece, mezunlarımız; bilgi almak istedikleri kent ve ülkeler hakkında, doğrudan oralarda yaşayan mezunlarımızın görüşlerinden yararlanma olanağı bulabilmektedirler.