Genel Şartlar ve Koşullar

Giriş ve Önemli Uyarılar

Sitemizi ve Hizmetlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu hizmetler, 40 Anmersh Grove, Stanmore, HA7 1PA, Birleşik Krallık, adresinde mukim ve Şirket Numarası 07059614 olan Headhunter Systems Limited firmasının mülkiyetinde ve onun tarafından işletilmekte olan Graduway tarafından sunulmakta ve geliştirilmektedir. Bu Hizmetler, ODTÜ Mezunları Ağı ana sayfasında adı geçen Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Hizmetlerimizi kullanarak işbu şartları kabul etmiş olmaktasınız. Lütfen dikkatle okuyunuz.

HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYI KABUL ETMEKLE, TARAFIMIZCA SİZE ODTÜ MEZUNLARI AĞI ARACILIĞIYLA SAĞLANAN GİZLİLİK POLİTİKAMIZ, HİZMETLER VE BİLGİLER İÇİN ALENEN GEÇERLİ OLAN HERHANGİ BİR EK ŞART VE KOŞUL İLE BİRLİKTE, SİZİNLE İLİŞKİMİZİ YÖNETEN AŞAĞIDA YERALAN ŞART VE KOŞULLARA UYMAYI VE BUNLARA TABİİ OLMAYI KABUL EDERSİNİZ. TARAFIMIZCA TARAFINIZA UYGULAMAK İÇİN ÖZEL OLUŞTURULAN İŞBU ŞARTLAR SİZ VE GRADUWAY ARASINDA ÖNCEKİ HERHANGİ BİR REKLAMI, ŞARTI, ANLAŞMAYI YA DA İLETİŞİMİ HÜKÜMSÜZ KILARKEN, BU KONUDA SİZ VE GRADUWAY ARASINDAKİ TÜM SÖZLEŞMEYİ TEŞKİL EDER. İŞBU ŞARTLAR AYNI ZAMANDA GRADUWAY’İN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SINIRLARINI VE GARANTİ MUAFİYETLERİNİ KAPSAR. İŞBU ŞARTLARDA ÖNERİLEN HİÇBİR DEĞİŞİKLİK, TADİL VEYA VARYASYON, GEÇERLİ OLMAYIP HUKUKEN HERHANGİ BİR ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

İŞBU ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, ODTÜ MEZUNLARI AĞI’NI KULLANAMAZSINIZ VE ODTÜ MEZUNLARI AĞI’NDAN AYRILMAK ZORUNDA KALIRSINIZ.

İşbu şartlar, periyodik olarak güncellenebilir. Değişikliklerden haberdar olmak için düzenli aralıklarla kontrolünüz tavsiye edilir. Böyle bir değişiklik akabinde Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederek bu şartlardaki her tür değişikliği ve bu şartlara bağlı olmayı kabul edersiniz.

1. Tanımlar ve Yorumlamalar

1.1. İşbu terimler, aksi açıkça belirtilmedikçe tarafınız ile aramızda kullanılan diğer herhangi bir terim için de geçerli olacaktır:

     “Site” web sitesi ve Hizmetler ile ilgili olarak sunulan herhangi bir web sayfası anlamına gelir;

     “Kişisel Veri” 1998 tarihli İngiltere Veri Koruma Kanunundaki aynı anlama sahiptir;

     “Bize/bizi”, “biz” ya da “bizim” Headhunters Sistemleri anlamına gelir; ve “Siz” siz, ODTÜ Mezunları Ağı tarayıcısı ve/veya kullanıcısı anlamına gelir.

2. Hizmetlere Erişim

2.1. Hizmetlere erişmek için:

     İnternete kendi erişiminizi sağlamak ve tüm ilişkili telekomünikasyon hizmetlerini ve erişim ücretlerini ödemek;

     İnternete bağlanmak için gerekli olan tüm donanımları sağlamak; ve

     ODTÜ Mezunları Ağı ve Hizmetlerini kullanımınız, yürürlükteki tüm kanunlar ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

2.2. Aşağıdaki kriterleri karşılamak ve:

     Asgari yaşta (Hollanda için 16 yaş, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İspanya, Avusturalya için 14 yaş, diğer tüm ülkeler için 13 yaş ) ya da daha büyük olduğunuzu beyan etmek zorundasınız. Böyle olmakla beraber, eğer yürürlükteki kanun, Graduway’in yasal olarak size Hizmet sağlaması için bu yaşlardan daha büyük olmanızı gerektirirse o zaman asgari yaş daha büyük bir yaş olacaktır;

     Şu anda Hizmetlerden kısıtlı olmadığınızı ya da bir hesap oluşturmaktan her türlü yasaklanmadığınızı;

     Graduway’in bir rakibi olmadığınızı ya da Graduway ile rekabet amacı güden sebeplerden dolayı Hizmetleri kullanmadığınızı;

     Herhangi bir zamanda sadece bir hesap bulunduracağınızı;

     Gerçek adınızı kullanacağınızı ve sadece doğru bilgi sağlayacağınızı;

     İşbu Sözleşmeyi akdetmek için tam yetkiye sahip olduğunuzu ve bu sözleşmeyi onaylayarak taraf olduğunuz herhangi bir başka sözleşmeyi ihlal etmeyeceğinizi;

     Telif hakları ya da ticari marka hakları gibi fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere Graduway ya da üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğinizi beyan etmek zorundasınız.

2.3. Graduway, Hizmetlerin daima ya da aşağıda verilen durumlardan kaynaklı herhangi bir arızalı süre boyunca kullanılabilir olacağını garanti ya da taahhüt etmez:

     Kamu internet hatlarında, ağlarında ya da sunucularında kesintiler;

     Donanımızdaki, sistemlerinizdeki ya da yerel erişim hizmetlerinizdeki herhangi bir arıza;

     Önceden planlanmış bakım; ya da

     Graduway’in kontrolünün dışında gerçekleşen; örneğin grev, isyan, ayaklanma, yangın, sel, patlamalar, savaş, hükümet eylemi, çalışma koşulları, depremler, doğal afetler ya da sunucularınızın veya Graduway’in sunucularının bulunduğu ya da eş konumlu olduğu alanlarda internet hizmetlerindeki kesintiler

2.4. Graduway tarafından sağlanan ya da onaylanan arayüzler dışında herhangi bir yolla Hizmetlere erişmemeyi kabul etmektesiniz.

2.5. Graduway’in kendi mutlak takdirinde sizin dilediği zaman herhangi bir nedenle Hizmetlere erişmenize izin vermeyebileceğini ve Graduway’in herhangi bir üçüncü taraf sağlayıcısına herhangi bir meseleyi bildirme sorumluluğu olmayacağını böyle bir bildirimin yokluğundan ortaya çıkabilecek herhangi bir sonuçtan sorumlu olmayacağını kabul ve tasdik edersiniz.

2.6. Hizmetlere erişmede ve kullanmada yürürlükteki tüm yerel kanunlara uymaktan sorumlusunuz.

3. Hizmetlere Kayıt

3.1. Hizmetlerimizi kullanmak için kayıt gereklidir. Kayıt sürecinin bir parçası olarak:

     ODTÜ Mezunları Ağı ve/veya Hizmetleri tarafından istenildiğinde bazı sınırlı bilgileri sağlamayı (bu tür bilgiler güncel, tam ve doğru olacaktır) ve

     Bu bilgileri, gerektiği şekilde güncel, tam ve doğru tutmayı ve güncellemeyi kabul etmektesiniz

3.2. Bize bilgi sağlayarak, bilgi ibrazına yetkili olduğunuzu ve bilginin doğru olduğunu, gizli olmadığını ve herhangi bir sözleşmeden doğan kısıtlamayı ya da diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğini beyan ve garanti edersiniz.

3.3. Hizmetlere kayıt, ODTÜ Mezunları Ağı ana sayfasında yer alan LinkedIn ya da Facebook “… İle Bağlan ” seçeneği yoluyla veya bazı durumlarda e-posta adresinizi göndererek gerçekleştirilir. Kaydolarak Graduway’in:

     Sırası ile, “ … İle Bağlan ” kullanım koşullarında ve gizlilik politikasında tanımlandığı gibi LinkedIn ya da Facebook profilinize erişebileceğini,

     Sırası ile, LinkedIn Profiliniz ve/veya Facebook profiliniz dâhil olmak ancak sınırlı olmamak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak işbu sözleşme kapsamında tarafınızca sağlanan bilgileri kısmen saklayabileceğini (“Depolanmış Bilgiler”) kabul ve tasdik edersiniz.

Profilinizin Türkçe ya da İngilizce olmasına bağlı olarak; müteakip bilgiler LinkedIn Profiliniz ile ilgili olarak saklanacaktır: kimlik, e-posta adresi, eğitim: (kimlik, okul adı, branş, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, derece), özet, isim, soy isim, alınan tavsiyeler, haber başlıkları, endüstri, site-standart-profil-isteği, api-standart-profil isteği, üye-url-kaynakları, resim-url, kamu-profil-url, güncel-statü, pozisyonlar, ana-adres, lokasyon, mesafe, uzmanlık alanları, teklif-düşünceler, dernekler, ödüller, ilgi alanları, telefon numaraları, anlık mesajlaşma hesapları, twitter-hesapları, doğum günü, diller (kimlik, dil, yeterlik düzeyi), num-bağlantıları, bağlantılar: (kimlik, adı, soyadı, pozisyonlar: unvan, şirket), kızlık soyadı, haber başlığı, lokasyon: (adı), endüstri, güncel statü), resim-url::(orijinal) ya da id, email-address, educations:(id, school-name, field-of-study, start-date, end-date, degree), summary, first-name, last-name, recommendations-received, headline, industry, site-standard-profile-request, api-standard-profile-request, member-url-resources, picture-url, public-profile-url, current-status, positions, main-address, location, distance, specialties, proposal-comments, associations, honors, interests, phone-numbers, im-accounts, twitter-accounts, date-of-birth, languages:(id, language, proficiency), num-connections, connections:(id, first-name, last-name, public-profile-url, picture-url, positions: title, company), maiden-name, headline, location:(name), industry, current-status), picture-urls:: (original).

Profilinizin Türkçe ya da İngilizce olmasına bağlı olarak; müteakip bilgiler Facebook Profiliniz ile ilgili olarak saklanacaktır: id, email, first_name, last_name, link, isTyping, education {school, degree, concentration, type, year}, location {name}, work {employer, position, location, description, start_date, end_date}, languages {name}, friends {id, firstName, lastName, educations {school, type}, work_position, work_company, schoolName, pictureUrl, about, bio, languages, location, hometown, middleName, link } ve/veya kimlik, e-posta, adı, soyadı, bağlantı, isTyping, eğitim {okul,derece, ilgi alanı,tür, yıl}, konum {adı}, iş {işveren, pozisyonu, konum, tanım, başlangıç_tarihi, bitiş_tarihi}, diller {ad}, arkadaşlar {kimlik, ad, soyad, eğitim {okul, tür}, iş_pozisyonu, çalışılan_şirket, okulAdı, resim-Url, biyografi, diller, konum, memleket, ikinciAd, bağlantı}.

     Diğer platform kullanıcıları ile paylaşmayı seçtiğiniz Depolanan Bilgileri görüntüleyebileceğini kabul ve tasdik edersiniz.

3.4. Graduway, Depolanan Bilgileri yalnızca Hizmetler ile bağlantılı olarak kullanacak ve alt madde 3.5.’te belirtilen durumlar dışında Depolanan Bilgileri Hizmetler haricinde ifşa etmeyecektir ve/ veya yayınlamayacaktır ve/veya paylaşmayacaktır.

3.5. Graduway [kimlik, e-posta adresi, eğitim: (kimlik, okul adı, branş, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, derece), özet, isim, soy isim, alınan tavsiyeler, haber başlıkları, endüstri, site-standart-profil-isteği, api-standart-profil isteği, üye-url-kaynakları, resim-url, kamu-profil-url, güncel-statü, pozisyonlar, ana-adres, lokasyon, mesafe, uzmanlık alanları, teklif-düşünceler, dernekler, ödüller, ilgi alanları, telefon numaraları, anlık mesajlaşma hesapları, twitter-hesapları, doğum günü, diller (kimlik, dil, yeterlik düzeyi), num-bağlantıları, bağlantılar: (kimlik, adı, soyadı, pozisyonlar: unvan, şirket), kızlık soyadı, haber başlığı, lokasyon: (adı), endüstri, güncel statü), resim-url::(orijinal).] dâhil olmak üzere Saklanan Bilgilerinizin bazılarını para toplama ve geliştirme amaçlarının yanı sıra güncel irtibat ve faaliyet bilgisi bulundurmak amacıyla Üyelik Örgütü ne açıklayabilir.

4. Sitelerin Kullanımı

4.1. Bilgiler ve Hizmetler, iş fırsatları oluşturmak ve/veya paylaşmak ve/veya bulmak; ODTÜ ve ODTÜ’nün bilgilendirmeleri ile bağlantıda kalmak; ODTÜ Mezunları Ağı’nı kullanan diğer kullanıcılar ile sosyal yönden etkileşime girmek; yeni bağlantılar kurmak, mevcut bağlantıları sürdürmek; ortak eğitim kurumlarından arkadaşlarla yeniden bağlantı kurmak; içeriden bağlantılar yoluyla kariyerini ilerletmek; insanları tanıtmak, profesyonel ağını güçlendirmek için kişisel, iş ve eğitim bilgilerini (“Kişisel Bilgiler”) göndermek isteyen bireyler için sağlanır.

4.2. Hizmetlerimizin bazıları içerik göndermenize izin verir. Hizmetleri kullanarak işbu şartlar altında sağladığınız bilgiler tarafınızın mülkiyetindedir ve bilgi ya da içeriği başkalarıyla paylaşmadığınız ve onlar bu bilgi ya da içeriği silmediği sürece ya da bu bilgi ya da içerik diğer kullanıcılar tarafından kopyalanmadığı veya saklanmadığı sürece istediğiniz zaman silinmesini isteyebilirsiniz.

4.3. Bu tür bilgileri sağlayarak ve Hizmetleri kullanarak bize yukarıda Paragraf 1’de belirtilen amaçlar için Siteye gönderdiğiniz bu tür bilgi ve içeriği kullanmamız için ve Site aracılığıyla Hizmetleri sağlamamıza imkan vermek amacıyla inhisari olmayan, devredilebilir, alt-lisans verilebilir, telifsiz, dünya çapında bir lisans vermektesiniz. Böyle bir lisans, gönderdiğiniz bilgi ve içeriği pazarlama yetkisini (kendi amaçlarımız için) içermez. Bu lisans, ODTÜ Mezunları Ağı Sitesinden sildiğiniz belirli bilgi ve içerikler ile ilgili olarak sona erecektir. İlgili bilgi ya da içerikler diğerleri ile paylaşılmadıkça ve bu kişiler bu tür bilgi ve içerikleri silmedikçe, hesabınızı siteden sildiğinizde sitede bulunan tüm bu tür bilgi ve içerik ile ilgili olarak sona erecektir.

4.4. Hizmetlere erişmede ve kullanmada aşağıda verilenleri yapmanıza izin verilmeyecektir:

     herhangi bir başka kimsenin size Graduway tarafından verilen bir şifreye, kullanıcı kimliğine ya da hesaba erişmesine izin vermek;

     herhangi bir başka kişinin Hizmetleri kullanmasını etkilemek, sınırlamak, engellemek;

     Bir ceza gerektiren suç teşkil edecek, hukuki sorumluluğa sebebiyet verecek, yürürlükteki herhangi bir kanunu ya da yönetmeliği ihlal edecek, ya da Graduway'in iyi niyetine ve itibarına zarar verecek herhangi bir iletim dâhil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı, hileli, karalayıcı, iftira niteliği taşıyan, müstehcen, pornografik, küfürlü, tehdit edici, kötü, nefret uyandıran, aşağılayıcı, onur kırıcı ya da bunun dışında itiraz edilebilir bilgiyi göndermek ya da iletmek;

     herhangi bir tür reklam, talep, zincirleme mektup, piramit şema, yatırım fırsatı ya da ticari şema ya da diğer talep edilmemiş ticari iletişim (Graduway tarafından aksi açıkça izin verilmedikçe) göndermek ya da iletmek veya “spamlama”, “sahte e-posta” ya da “paket yollama” ile ilgilenmek;

     Herhangi bir “virüs”, “truva atı”, “solucan”, “veri bombası”, “yazılım bombası” ya da diğer herhangi bir benzer bileşen içeren herhangi bir yazılım veya malzeme göndermek ya da iletmek;

     Aşağıda verilenlerden kopyalama, tadil yapmak, bunlardan türev çalışmalar oluşturmak, bunları transfer etmek, göndermek, yayınlamak, iletmek, çoğaltmak, dağıtmak ya da herhangi bir yolla istismar etmek:

     ODTÜ Mezunları Ağı Ticari veya diğer tüm amaçlar için ODTÜ Mezunları Ağı ve Hizmetlerinden ODTÜ Mezunları Ağı edinilen her tür bilgi, yazılım veya diğer malzemeler (İşbu Şartlar ya da bu tür bilgi, yazılım veya malzeme sağlayıcısı tarafından aksi açıkça izin verilen haller dışında);

     Telif hakkı ya da herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ya da dünyanın herhangi bir yerindeki diğer haklar tarafından korunan ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmetleri aracılığıyla edinilen her tür bilgi, yazılım ya da diğer malzemeler, ya da işbu Şartlar veya telif hakkı sahibi ya da hak sahibi tarafından açıkça izin verilen haller dışında her durumda bu tür çalışmalara ilişkin herhangi bir türev çalışma; ya da

     ODTÜ Mezunları Ağı’nın herhangi bir bileşeni ya da buna ilişkin türev çalışmalar.

4.5. Graduway, başka bir kişinin adını, resmini, e-posta adresini ya da diğer kişisel olarak tanımlanabilir bilgisini kendine mal eden kullanıcılar tarafından oluşturulan hesapları silme hakkını saklı tutar.

4.6. Hizmetler, belirlenen konularda gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi gönderebileceğiniz çeşitli forumlar sunmaktadır. Aynı zamanda, haber makaleleri ve iş fırsatları, ürün tavsiyeleri gibi diğer bilgiler ve diğer profil içeriği ve ODTÜ Mezunları Ağı’nın diğer bölümlerindeki içerik bağlantıları dâhil olmak üzere kullanıcıların güncellemeleri göndermelerine imkan vererek bilgilerin paylaşılmasını sağlayacağız. Bununla beraber, eğer içerik işbu Sözleşmeyi ve başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ederse tamamen kendi takdirimize bağlı olarak içeriği transfer edebilir ya da kaldırabiliriz.

5. Hizmetlerin İçeriği

5.1. Graduway, zaman zaman Hizmetleri elektronik olarak izleme (zorunlu olmamakla birlikte) ve herhangi bir kanunu, yönetmeliği ya da diğer hükümetsel talebi yerine getirmek, Hizmetleri uygun olarak işletmek, ya da kendisini, grup şirketlerini ya da abonelerini korumak için gerekli veya uygun herhangi bir bilgiyi ifşa etme hakkına sahiptir. Graduway, kanun tarafından gerektirilmedikçe herhangi bir gizli elektronik posta iletisini kasıtlı olarak izlemeyecektir.

5.2. Kişisel Verileri/Kişisel Bilgileri ve gizli olan bilgileri kullanımımız, tarafımıza ait gizlilik politikası şartları ile yönetilir.

5.3. Graduway, kendi takdirine bağlı olarak, kabul edilemez, arzu edilmeyen, uygunsuz ya da işbu Şartları ihlal eden herhangi bir bilgiyi ya da materyali, tamamen ya da kısmen, göndermeyi reddetme ya da kaldırma hakkını saklı tutar.

5.4. Graduway ve/veya ilgili tedarikçileri, istediği zaman, bildirim yaparak veya yapmayarak, Hizmetlerde iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilir.

5.5. Bilgi ve Hizmetler, zaman zaman, diğerleri tarafından sağlanan bilgi ve Hizmetlere bağlı olabilir ve hiçbir düzeltme yükümlülüğüne sahip olmadığımız yanlışları veya baskı hatalarını içerebilir.

6. Garantiler

6.1. Biz,

     Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılaması; ya da

     Hizmetlerin kullanımına ve/ya da içerik, doğruluk, kesinlik, güvenirlik veya bunun dışında kullanımına ilişkin olarak bahsedilen konularda

herhangi bir GARANTİDE ya da beyanda BULUNMAMAKTAYIZ.

6.2. Graduway, Hizmetlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini ya da Hizmetlerin veya Hizmetlerin bir parçası olarak kullanılan herhangi bir uygulamanın virüslerden ya da diğer zararlı bileşenlerden uzak olacağını beyan veya garanti etmez.

6.3. İşbu sözleşmede düzenlenen garantiler, tatmin edici nitelikte ve belirli bir amaca uygun zımni herhangi bir garanti dâhil olmak üzere, açık ya da zımni, yasal ya da başka türlü, diğer tüm garantilerin, beyanların veya koşulların yerine geçer.

6.4. Tarafımızca ya da bizim adınıza yapılan hiçbir sözlü ya da yazılı iletişim bir garanti oluşturmayacaktır ya da verdiğimiz garantilerin kapsamını hiçbir şekilde artırmayacaktır.

6.5. Hizmetler hakkında ya da Hizmetler aracılığıyla sağlanan bilgilerde tüm risk tarafınıza ait olmakla birlikte, bunun hakkında ibraz edilen herhangi bir raporun, düşüncenin, tavsiyenin, tahminin ya da diğer düşüncelerin tam ve doğru olmasını sağlamaktaki sorumluluk da tarafınıza ait olacaktır..

6.6. Graduway, Hizmetler aracılığıyla ya da Hizmetler ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bilginin, verinin, hizmetin ya da ürünün kullanılabilirliğine, kalitesine ya da amaca uygunluğuna, tamlığına, doğruluğuna ve güncelliğine ilişkin hiçbir beyanda, garantide ya da taahhütte bulunmaz.

6.7. Graduway, tamamen kendi takdiri ile Hizmetlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin zaman zaman değiştirebilir ve yeni araçların ve kaynakların piyasaya sürülmesi dâhil olmak üzere Hizmetleri artıran ya da geliştiren herhangi bir yeni özellik işbu Şartlara tabi olacaktır.

7. Sorumluluk ve Tazminat

7.1. Hizmetler “olduğu gibi” ve “kullanılabilirlik” bazında herhangi bir açık ya da zımni, garanti, koşul veya taahhüt olmaksızın sağlanır.

7.2. Geçerli kanun tarafından izin verilen maksimum ölçüde, Graduway herhangi bir yanlışlıktan, ifa yokluğundan, hatadan, ihmalden, kesintiden, silmeden, kusurdan, işletimde ya da iletimde yaşanan gecikmeden, bilgisayar virüsünden, iletişim hattı arızasından, hırsızlıktan ya da imhadan veya kayda yetkisiz erişimden, değiştirmekten veya kullanmaktan kaynaklanan tüm yükümlülüklerden sözleşmeden, haksız fiilden (ihmalkarlık dâhil) ihlalden ya da yasal görevden veya başka türlü ortaya çıkan) muaf ve hariç tutar. Hiçbir halükarda, Graduway sizin Hizmetlere erişiminizden ya da kullanmanızdan doğan herhangi bir kayıp ya da zarar için (hem doğrudan hem dolaylı kayıplar) Size karşı sorumlu olmayacaktır.

7.3. Graduway, makul kontrolünün dışında olan herhangi bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğü yerine getirememekten sorumlu olmayacaktır.

7.4. Graduway, Hizmetlere erişimin ya da kendisi aracılığıyla sağlanan herhangi bir hizmetin kullanımının ya da bu hizmetlere güvenmenin tüm ülkelerde uygun, geçerli ya da yasal olacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz.

7.5. Graduway, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan Hizmetler'de veya Hizmetler aracılığıyla sunulan herhangi bir materyalden sorumlu tutulmayacaktır.

7.6. Graduway, herhangi bir bilgi kaybından sorumlu tutulmayacaktır. İbraz ettiğiniz herhangi bir bilginin kayıp riski tarafınıza aittir.

7.7. Graduway, diğer kullanıcıların sizin Hizmetlerimiz için ve/ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla paylaştığınız fikirleri ve bilgileri kullanmayacağına dair garanti veremez. Bu nedenle, gizli tutmak istediğiniz ya da diğerlerinin kullanmasını istemediğiniz ya da sizin paylaşmanızla üçüncü taraf haklarına tabi olan bir fikre ya da bilgiye sahip iseniz, bunu Hizmetlerimize ve/ya da Hizmetlerimiz aracılığıyla göndermeyiniz. GRADUWAY, BAŞKA BİRİSİNİN SİZİN GÖNDERDİĞİNİZ HERHANGİ BİR İÇERİĞİ YA DA BİLGİYİ KÖTÜYE KULLANMASINDAN YA DA SUİSTİMAL ETMESİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR.

7.8. Siz, diğer kullanıcılar ile olan etkileşimlerinizden münferiden sorumlusunuz. Diğer kullanıcılar ile olabilecek bağlantılarınızın sayısını sınırlandırabiliriz ve belirli koşullarda, sizin Hizmetleri kullanarak ya da bunun dışında Hizmet kullanımınızı kısıtlayarak diğer Kullanıcılar ile temasa geçmenizi yasaklayabiliriz. Siz ve diğer kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları izleme, ya da, kendi takdirimize bağlı olarak, böyle yapmanın işbu Şartları uygulamak için gerekli olduğunu saptarsak hesabınızı kısıtlama, askıya alma ya da kapatma hakkını saklı tutarız, fakat böyle bir zorunluluğumuz bulunmamaktadır.

7.9. Hizmetlerde ya da Hizmetler aracılığıyla sunulan içerik, tarayıcı işlevselliğinize ve sınırlamalarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Eğer siz, ODTÜ Mezunları Ağı’nın herhangi bir bölümünü ya da bileşenini görüntüleyemezseniz ya da ODTÜ Mezunları Ağı’nın ya da Hizmetlerinin tam işlevselliğine erişemez ya da alamazsanız Graduway bununla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.10. Siz, Graduway firmasını ve iştiraklerini, sizin Hizmetlere ve/veya ODTÜ Mezunları Ağı’na erişmenizden ve/veya sizin ODTÜ Mezunları Ağı’na karşıya yüklediğiniz tüm detaylar, bilgiler ve veriler ya da Sizin veya Hesabınızın herhangi bir kullanıcısı tarafından herhangi bir mesajın, bilginin, yazılımın ya da diğer materyallerin yerleştirilmesi veya iletilmesi ya da işbu Şartların Sizin ya da Hesabınızın herhangi bir kullanıcısı tarafından ihlal edilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan makul yasal ücretler dâhil olmak üzere tüm hak taleplerinden, eylemlerden, dava işlemlerinden, kayıplardan, zararlardan, borçlardan, maliyetlerden ve giderlerden korumayı, tazmin etmeyi ve bağışık tutmayı kabul edersiniz.

7.11. İşbu şartlardaki hiçbir hüküm, Graduway'in dolandırıcılık, ihmalinden kaynaklı ölüm ya da kişisel yaralanma yükümlülüğünü veya yasadan çıkarılan zilyetlik veya mülkiyete dair herhangi bir garanti harici tutmayacak ya da sınırlamayacaktır.

8. Tazminat

8.1. Siz, aşağıda belirtilenlerden kaynaklı olmak üzere, bizi, tüm üçüncü taraf talepleri, ücretleri ve soruşturmalar ile ilgili tüm kayıplardan, zararlardan ve masraflardan (makul avukatlık harçları ve maliyetleri dâhil olmak ve fakat sınırlı olmamak üzere) korumayı ve tazminat ödemeyi kabul edersiniz:

     Üçüncü taraf haklarını ya da yürürlükteki kanunları ihlal eden içerik paylaşımınız da dâhil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere işbu şartlara uymamanız;

     Hizmetler için gönderdiğiniz her türlü içerik; ve

     Hizmetler hakkında ya da Hizmetler aracılığıyla meşgul olduğunuz herhangi bir faaliyet.

9. Telif Hakkı, Ticari Marka ve Fikri Mülkiyet Hakları

9.1. All copyright's appearing on the site belong to their respective owners.

9.2. Tasarım, yerleşim, görünüm, grafik, ticari marka/hizmet markaları ya da diğer telif hakkı eserleri veya Sitede ve Hizmetler boyunca kullanılan ya da görünen fikri mülkiyet hakları dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyaller (“Materyaller”) Telif Hakkı 2010 tabiidir ve Headhunter Sistemleri’ne aittir. Tüm hakları saklıdır.

9.3. Graduway, Materyalleri ODTÜ Mezunları Ağı’na yerleştirerek ya da Hizmetleri sağlayarak Materyallerin kullanılmasına yönelik herhangi bir lisans ya da başka herhangi bir yetki vermez. ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmet içeriğini ve başka bir telif hakkı olan materyali ihlal eden herhangi bir telif hakkı, ulusal ve uluslararası telif hakkı kanunlarına göre adli kovuşturma ile karşılaşabilir.

9.4. Graduway aynı zamanda ODTÜ Mezunları Ağı’nda ve/ya da Hizmetlerde mevcut veya bunlar aracılığıyla indirilmiş içeriğin ve/veya bilginin veritabanı hak sahibidir. Graduway’in açık iznini almadan kısmen ya da tamamen, Sitenin ve/veya Hizmetlerin herhangi bir materyalini ya da içeriğini kopyalamaya, dağıtmaya, değiştirmeye, yayınlamaya, iletmeye, devretmeye ve satmaya, türev eserler oluşturmaya ya da herhangi bir şekilde kullanmaya yetkili değilsiniz.

10. Üçüncü Taraf Bağlantıları

10.1. Hizmetler ve/veya Site, yabancı üçüncü taraf sitelerine bağlantılar ve/veya referanslar bulundurabilir. Bu tür köprüler ya da referanslar yalnızca size kolaylık sağlaması için verilmektedir. Graduway’in bu tür üçüncü taraf siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır ve Graduway bu sitelerde yer alan herhangi bir içerik, malzeme ya da bilgi ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu tür üçüncü taraf sitesine ait bağlantıların ve referansların görüntülenmesi, Graduway tarafından böyle bir üçüncü taraf sitesinin, ürünlerinin ya da hizmetlerinin bir onayını ya da tavsiyesini teşkil etmez. Güvenmeden önce böyle bir üçüncü taraf sitesi hakkında her tür bilgiyi doğrulamanız tavsiye edilir.

10.2. Kullanmadan ya da onunla ilgili herhangi bir bilgiyi paylaşmadan önce bir üçüncü taraf sitesinin ya da platform uygulamasının hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını incelemelisiniz, zira üçüncü tarafa bilgilerinizi bizim kullanmadığımız bir yolla kullanması için izin verebilirsiniz.

10.3. Graduway, üçüncü taraf sitelerinde ya da Platform Uygulamalarında mevcut herhangi bir özellikten, içerikten, reklamdan, ürünlerden ya da diğer materyallerden sorumlu değildir ve bunları onaylamaz. Aynı zamanda Graduway olarak platform uygulamalarını taramayız, denetlemeyiz ya da onaylamayız.

10.4. Üçüncü taraf sitelerini ya da platform uygulamalarını kullanmaya karar verirseniz, bunu riski tarafınıza ait olacak şekilde yaparsınız ve herhangi bir platform uygulaması kullanımınızın, platform geliştiricisinin eylemlerine ilişkin herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” baz alınacağını ve işbu sözleşme ve şartlarının sizin herhangi bir üçüncü taraf sitesini ya da geliştirici uygulamasını kullandığınız durumlarda geçerli olmadığını kabul edersiniz.

11. ODTÜ Mezunları Ağı Aracılığıyla Yapılan İşlemler

11.1. Eğer ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmetleri aracılığıyla herhangi bir zamanda bir satın alma işlemi yaparsanız, satın alım gerçekleştirdiğiniz tacir ya da bilgi veya hizmet sağlayıcısı tarafından kredi kartı ve diğer ödeme sistemi bilgileri dâhil olmak üzere belirli bilgileri sağlamanız istenebilir. Graduway’i ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmetleri aracılığıyla herhangi bir tacir ya da bilgi veya hizmet sağlayıcısı ile herhangi bu tür iş ilişkisine girme sonucunda ortaya çıkan her tür kayıp veya zarardan sorumlu tutmamayı kabul edersiniz. Satın alım yapmak amacıyla ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmetleri aracılığıyla herhangi bir tacire ya da bilgi veya hizmet sağlayıcısına sağladığınız tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olacağını kabul edersiniz. ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmetleri aracılığıyla ticari mal, bilgi ve hizmet sunan tacirler ve bilgi ve hizmet sağlayıcıları kendi fiyatlarını düzenlerler ve fiyatları istekleri zaman değiştirebilir veya yeni fiyatlar belirleyebilirler. Hesabınızın ve kredi kartınızın ya da diğer ödeme mekanizmanızın kullanıcıları tarafından neden olunan tüm ücretleri bu tür ücretlerin vuku bulduğu zamanda yürürlükte olan fiyatlarda ödemeyi kabul edersiniz. Aynı zamanda, ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmetleri aracılığıyla yapılan satım alımlar ile ilgili her tür geçerli vergiyi ödemekten sorumlu olursunuz.

12. İnternet Reklamcılığı

12.1. Bir iş ve işçi bulma kurumu ya da bir işveren şirket iseniz (1973 tarihli İş ve İşçi Bulma Kurumları Kanunu ile tanımlandığı şekilde), ODTÜ Mezunları Ağı’na koyduğunuz reklamların 2004 tarihli İş ve İşçi Bulma Kurumları ve İşveren Şirketlerin Davranış Yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Aynı zamanda, Kampanyanın ilgili olduğu mallar ya da hizmetler ile ilgili her tür siparişi veya talebi yerine getirmekten ve bunları idare etmekten bizzat sorumlu olacağınızı ve dolayısı ile tüm zararlarımızı tazmin ederek tarafımızı her türlü sorumluluktan bağışık tutacağınızı kabul etmektesiniz.

12.2. Eğer biz ya da zaman zaman Kampanyalar sunan yapan ve hizmet veren üçüncü taraf altyüklenici herhangi bir Kampanyanın görüntülenmesinde bir hata yaparsa bununla ilgili tek talebiniz ilgili Kampanyayı yeniden işleme sokma maliyeti ile sınırlıdır. Ne biz ne de taşeronlarımız, hiçbir koşulda, herhangi bir kar kaybından, zarardan dolaylı kayıptan veya iş kaybından sorumlu tutulmayacaktır. Ek olarak, kontrolümüz dışında olan koşullardan kaynaklı olarak Kampanyanın görüntülenmemesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

12.3. Eğer sizin reklamınız başka bir Siteye bizim harici çevrimiçi başvuru seçeneğimiz yoluyla bağlanıyorsa, Reklam ve bağlı Sitenin bağlantılarını ve içeriklerini korumaktan bizzat sorumlu olursunuz. Bizim değerlendirmemize göre karalayıcı, yasa dışı ya da itiraz edilebilir olan ya da ODTÜ Mezunları Ağı’nın itibarını zedeleyecek içerik ya da Site bağlantısı bulunduran herhangi bir reklamı ODTÜ Mezunları Ağı’ndan çıkarabiliriz. Reklamlarınızda yer alan içerikten ya da bağlantılardan doğan her tür talep veya yükümlülükten doğan zararlarımız tarafınızca karşılanacaktır.

12.4. Cinsiyet, ırk ya da engellilik gerekçelerine bağlı olarak ayrımcılık yapıyor görünen reklamlar yasa dışı olup hem reklamcıya hem de tarafımıza karşı yasal işlem yapılmasına sebebiyet verebilir. Eğer bir reklamın ayrımcı olduğuna kanaat getirirsek, kendi takdirimize bağlı olarak, gönderime ilişkin olarak size ödenmiş tutarları iade etme ya da vadesi gelen tutarı ödeme yükümlülüğü getirmeksizin bu reklamı ODTÜ Mezunları Ağı’ndan çıkarabilir, aksi durumda sizi bu yönde bilgilendiririz.

12.5. Gönderdiğiniz bir reklama yanıt verebilecek bireyler ile adil ve profesyonel bir şekilde iş yapmayı ve ODTÜ Mezunları Ağı’nın itibarını zedeleyebilecek herhangi bir şey yapmamayı kabul etmektesiniz. Sizin işbu yükümlülüğü ya da işbu Şartlardan herhangi birisini ihlalinizden kaynaklanan ve ODTÜ Mezunları Ağı’na karşı herhangi biri tarafından yapılan talep dolayısıyla uğramış olduğumuz zararlarımız tarafınızca tazmin edilecektir.

13. Feragat

13.1. Eğer işbu Şartlar altındaki yükümlülüklerinizden herhangi birinin ifası hususunda ısrarcı olmasak da ya da Sözleşme kapsamında hak sahibi olduğumuz herhangi bir hakkı ya da çözüm yolunu kullanamazsak bu, bu tür hakların ya da çözüm yollarının bir feragatini teşkil etmez ve sizi bu tür yükümlülüklere uymaktan kurtarmaz. Herhangi bir temerrütten tarafımızın feragati, herhangi bir sonraki temerrütten feragat teşkil etmez. İşbu Şartlardan herhangi birinden tarafımızca yukarıda belirtilenlere uygun olarak açıkça ve yazılı olarak feragat edilmedikçe, bu feragat geçerli olmaz.

14. Bölünebilirlik

14.1. Herhangi bir yetkili makam tarafından işbu Şartlardan herhangi biri bir ölçüde geçersiz, yasa dışı ya da uygulanamaz olarak belirlenirse, böyle bir şart, koşul ya da hüküm yine bu ölçüde, kanunen izin verildiği maksimum derecede geçerli olmaya devam edecek ve geri kalan şartlardan, koşullardan ve hükümlerden ayrılacaktır ve uygulanamaz olan hüküm, hükmün amacını gerçekleştirmek için mümkün olan maksimum ölçüde uygulanabilir ve geçerli hale getirilmek üzere tadil edilecektir;

15. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

15.1. ODTÜ Mezunları Ağı ya da Hizmetlerinden ortaya çıkan ya da bunlarla bağlantılı olan herhangi bir uyuşmazlık veya hak talebi, İngiliz kanunlarına tabi olacaktır ve bundan doğan ya da bununla bağlantılı olan herhangi bir uyuşmazlık ya da hak talebi, İngiltere ve Galler mahkemelerinin münhasır olmayacak şekilde yargı yetkisine tabi olacaktır.

16. İletişim

16.1. Mesajları ve Hizmetler hakkındaki bildirimleri iletmek amacıyla, sizi işbu Şartlardaki uyarlamalar gibi belirli değişikliklerden haberdar etmek için sayfalarda uyarı işaretleri koyabiliriz. Aynı zamanda, Graduway’in sizinle hesabınız veya e-posta, cep numarası, telefon dâhil diğer yollarla veya hesabınız ya da bizimle ilişkili hizmetleriniz hakkında posta hizmeti dâhil teslim hizmetleri yoluyla sizinle iletişim kurabileceğini kabul etmektesiniz.

16.2. Zaman zaman hizmet bildirimleri, idari mesajlar vb. Hizmetlere dair sizinle belirli yazışmalar ya da mesajlar ile iletişim kurabiliriz ve bu iletişimler Hizmetlerin bir parçası olarak görülmekte olup bu mesajları kabul etmekten vazgeçemezsiniz.

16.3. Hizmet hakkındaki kritik bilgileri alamamanız durumu da dâhil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, doğru irtibat bilgilerini ve diğer bilgileri sağlamamanızla alakalı veya bundan kaynaklanan zararlardan hiçbir sorumluluğumuzun olmayacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

16.4. Graduway zaman zaman 3. Taraf reklamını kendi Hizmetlerinin bir parçası olarak içeriğe dâhil edebilir ve Graduway, Hizmetler aracılığıyla reklamını yapan herhangi bir 3. taraftan sağlanan içerik ya da hizmete ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

16.5. Yürürlükteki kanunlar, size gönderdiğimiz bilgilerin veya iletişimlerin bazılarının yazılı olmasını gerektirir. Hizmetleri kullanarak bizimle olan iletişiminizin ağırlıklı olarak elektronik olacağını kabul etmektesiniz. Sizi e-posta yoluyla ya da ODTÜ Mezunları Ağı üzerinden ya da Hizmetler aracılığıyla bildirimler göndererek bilgilendireceğiz. Sözleşmeye dayalı amaçlarla, işbu elektronik iletişim yollarını kabul eder ve size elektronik olarak sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişimlerin bu tür iletişimlerin yazılı olacağına dair herhangi bir yasal gerekliliğe uygun olduğunu tasdik edersiniz. Bu koşul yasal haklarınızı etkilemez.

17. Bildirimler

17.1. Tarafınızca bize yapılan tüm bildirimler Yönetici, Graduway, Anmersh Grove, Stanmore, HA7 1PA, Birleşik Krallık adresine gönderilmek zorundadır.

17.2. Graduway, Hizmetlere abone olurken Graduway için sağladığınız e-posta ya da posta adresine bildirim gönderebilir. Bildirim, ODTÜ Mezun Ağı’na gönderildikten hemen sonra ve/veya bir e-posta gönderildikten 24 saat sonra, ya da herhangi bir mektup gönderim tarihinden üç gün sonra gerektiği gibi alınmış ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

17.3. ODTÜ Mezunları Ağı ve/veya Hizmetleri herhangi bir bildirimini kanıtlamak için, bir mektup söz konusu ise böyle bir mektubun gerektiği gibi adreslendiği, damgalandığı ve postaya verildiği, e-posta söz konusu ise böyle bir e-postanın alıcının belirtilen e-posta adresine gönderildiğini kanıtlamak yeterli olacaktır.