MEZUNLAR OFİSİ

ODTÜM, yönderlik için çeşitli düzeyler tanımlamaktadır. Kapsamlı bir yönderlik düzeneği için yapılandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu konudaki bilgilendirmeleri zaman içinde yapacağız. Sınama kolaylığı olan uygulama ve araçlardan başlayarak "yönlenme" düzenini geliştirmeye çalışacağız. Şimdi, bu araçları kısaca tanımlamaya çalışalım:

Bir yönlenme isteğinin kabulüne bağlı olarak, ODTÜM'de kimin, kimden, hangi tür yönlenme isteğine karşılık bulduğu izlenebilmektedir. Böylece yönder ve yönserlerin kaç kişi ile yönlenme/yönlendirme ilişkisi içinde olduğu belirlenebilmektedir. ODTÜM'ün, yönlenme ile ilişkili olarak, izleme ve yapılandırma yeteneği, bu aşamada, bununla sınırlıdır.

Mezun, kendisine gelen yönlenme isteğini kabul etmek zorunda değildir. Fakat her isteğin yanıtlanması ODTÜ'lülerin birbirlerine destek olabilmesinin en basit aracı olan bu sistemin sürdürülebilirliği açısından önemlidir.

Mezun; yönlendirme gönüllülüğü çerçevesindeki seçimlerini dilediği zaman kaldırabilir, değiştirebilir ve yeniden ekleyebilir. Fakat kendisinden, üstlenmiş olduğu yönlendirme isteklerini karşılaması beklenir.

E-posta, telefon ve internet üzerinden görüşmeler yetersiz kaldığında yönder ve yönser işyerinde ya da okulda bir araya gelerek yönlendirme etkinliğini geliştirebilirler.

Yönlenme yapısı, hangi yönlendirme türünü seçtiğinize bağlı olarak ilgili yönderleri süzme olanağı sağlıyor. Yönser, sonrasında, yönderin sayfasındaki "yönlenme isteği" aracılığıyla beklentilerini yönderlik önerdiği mezunumuza iletebiliyor. Yönderlik ilişkisi yönserin isteğinin kabulu ile başlıyor.

Bu aşamada yapılandırabildiğimiz yönlenme ilişkilerinin tanımları, araçları ve taraflara yüklediği sorumluluklar aşağıda tanımlanmıştır.

Kariyer önerisi (career advice)

"Willing to help" başlığı altındaki "yönlendirme" konularından "Career advise"ı seçen mezunlarımız bu konuda öneri almak isteyenlere yardıma açık olduklarını belirtmiş olmaktadır.

Bu tür bir yönderlik için yönserin kendi durumunu ve beklentilerini özgeçmişi ile birlikte sunması gerekir. Yönder, bunun karşılığı olarak önerilerini iletecektir. E-posta yazışmaları temelinde yürütülebilecek bir çalışmadır.

Özgeçmiş ve İş başvurusu değerlendirmesi (Review resumes and job applications)

"Review resumes and job applications" seçeneğini işaretleyen yönderler; özgeçmiş ve başvuru metinlerini gözden geçirerek duruma özgü önerilerde bulunabileceklerini anlatmış oluyorlar. Başvurusunun uygun bulunması durumunda yönser değerlendirilmesini istediği belgeleri yöndere e-posta ile iletir. Yönder anlamlı olacak bir zaman aralığı içinde değerlendirmesini, e-posta ya da telefonla iletir.

"Bir çayımı içersin" (Meet for coffee)

Yönderin yönsere mümkünse işyerinde "bir çay içme" olanağı sağlayarak merak ettiği sorulara yanıt bulmasına yardımcı olmaya çalıştığı basit yönlendirme etkinliğidir. Yönser, beklentilerini tanımlayarak başvuruda bulunur

"İşte izle"(Permit a student to shadow you for a day)

"Permit a student to shadow you for a day" ya da "observing mentor at work" seçeneğini işaretleyen yönderler kabul ettikleri başvurular için bunun ortamını sağlamayı gözetirler. İşyerinin bunu destekleyen bir yapısının olması önemlidir.

Yönser, önce beklentilerini tanımlayarak yönderin onayını almaya çalışır. Yönderin onaylaması durumunda kendisini "İşte izle"meye izin veren mezunumuza özgeçmişi ile birlikte başvurur. Birlikte kararlaştırdıkları bir günde ve belirli bir süre için iş yaşamını izlemesine izin verir. Yönder dilediği ölçüde yaptıklarını açıklayarak yardımcı olmaya çalışır. Uzlaşma durumunda "Bir çayımı içersin" etkinliği ile birleştirilebilir.