İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği - ODTÜMİST seçimli Olağan Genel Kurulu 24 Şubat günü gerekli çoğunluk sağlanamadığı için çoğunluk aranmaksızın 11 Mart 2018, Pazar günü saat 14.00'de Dernek Merkezi'nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Dernekten yapılan bildirime göre; "seçme ve seçilme yeterliliği olan üye listesi (2017 yılı dahil tüm aidat borçlarını ödemiş olan üyeler) Dernek Merkezi'nde görülebilir. Geçmiş yıllardan borcu olan üyeler, borçlarını yapılandıranlar dahil, genel kuruldan önce borçlarının tamamını ödemek suretiyle genel kurula katılabilirler."

Gündem:

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2. Başkanlık Divanının oluşturulması

3. BHÇG Burs Havuzu Çalışma Grubu Yönetmeliğinde değişiklik önerisi, görüşülmesi ve oylanması

4. Başkan'ın sunuş konuşması

5. Faaliyet raporunun okunması

6. Mali raporun okunması

7. Denetim Kurulu raporunun okunması

8. Faaliyet raporu ve mali rapor üzerine görüşülmeler yapılması

9. Raporların oylanması ve Yönetim Kurulu'nun aklanması

10. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri

11. Dilekler, öneriler ve kapanış


Son Güncelleme:
06/03/2018 - 12:12